rjt

Pitje vode iz morske vode

Zaradi podnebnih sprememb in hitrega razvoja svetovne industrije in kmetijstva je problem pomanjkanja sveže vode vse hujši, oskrba s sladko vodo pa je vse bolj napeta, tako da vode resno primanjkuje tudi nekaterim obalnim mestom.Vodna kriza predstavlja izjemno zahtevo po razsoljevanju morske vode.Membranska oprema za razsoljevanje je proces, pri katerem morska voda vstopa skozi polprepustno spiralno membrano pod pritiskom, odvečna sol in minerali v morski vodi so blokirani na visokotlačni strani in odvedeni s koncentrirano morsko vodo, sveža voda pa prihaja ven s strani nizkega tlaka.

Po podatkih Državnega statističnega urada je leta 2015 skupna količina sladkovodnih virov na Kitajskem znašala 2830,6 milijarde kubičnih metrov, kar predstavlja približno 6 % svetovnih vodnih virov, kar je četrto mesto na svetu.Vendar viri sladke vode na prebivalca znašajo le 2300 kubičnih metrov, kar je le 1/35 svetovnega povprečja, naravnih virov sladke vode pa primanjkuje.S pospeševanjem industrializacije in urbanizacije je onesnaženje sladke vode resno predvsem zaradi industrijske odpadne vode in mestnih gospodinjskih odplak.Pričakuje se, da bo razsoljevanje morske vode glavna usmeritev za dopolnitev visokokakovostne pitne vode.Kitajska industrija za razsoljevanje morske vode porabi 2/3 celotne količine.Od decembra 2015 so bili po vsej državi zgrajeni projekti razsoljevanja morske vode 139 v skupnem obsegu 1,0265 milijona ton/dan.Industrijska voda predstavlja 63,60 %, stanovanjska voda pa 35,67 %.Globalni projekt razsoljevanja služi predvsem stanovanjski vodi (60 %), industrijska voda pa le 28 %.

Pomemben cilj razvoja tehnologije razsoljevanja morske vode je znižanje obratovalnih stroškov.V sestavi obratovalnih stroškov največji delež predstavlja poraba električne energije.Zmanjšanje porabe energije je najučinkovitejši način za zmanjšanje stroškov razsoljevanja morske vode.


Čas objave: Nov-10-2020