rjt

Pitna voda iz morske vode

Podnebne spremembe in hiter razvoj svetovne industrije in kmetijstva postajajo problem pomanjkanja sladke vode vse resnejši, oskrba s sladko vodo pa postaja vse bolj napeta, tako da tudi nekaterim obalnim mestom primanjkuje vode. Kriza z vodo predstavlja izjemno povpraševanje po razsoljevanju morske vode. Oprema za razsoljevanje membran je postopek, pri katerem morska voda pod pritiskom vstopi skozi polprepustno spiralno membrano, odvečna sol in minerali v morski vodi pa se blokirajo na strani visokega tlaka in se odtočijo s koncentrirano morsko vodo, sveža voda pa izteka s strani nizkega tlaka.

Po podatkih Državnega urada za statistiko je bila celotna količina sladkovodnih virov na Kitajskem leta 2015 2830,6 milijarde kubičnih metrov, kar predstavlja približno 6% svetovnih vodnih virov, kar je četrto mesto na svetu. Vendar pa so sladkovodni viri na prebivalca le 2.300 kubičnih metrov, kar je le 1/35 svetovnega povprečja, naravnih virov sladke vode pa primanjkuje. S pospeševanjem industrializacije in urbanizacije je onesnaženje sladke vode resno predvsem zaradi industrijske odpadne vode in komunalne kanalizacije. Razsoljevanje morske vode naj bi bilo glavna usmeritev za dopolnitev visokokakovostne pitne vode. Kitajska industrija razsoljevanja morske vode predstavlja 2/3 celotne količine. Od decembra 2015 so po vsej državi zgradili 139 projektov razsoljevanja morske vode v celotnem obsegu 1,0265 milijona ton na dan. Industrijska voda predstavlja 63,60%, stanovanjska voda pa 35,67%. Globalni projekt razsoljevanja v glavnem oskrbuje stanovanjsko vodo (60%), industrijska voda pa predstavlja le 28%.

Pomemben cilj razvoja tehnologije razsoljevanja morske vode je zmanjšanje obratovalnih stroškov. V sestavi obratovalnih stroškov predstavlja največji delež poraba električne energije. Zmanjšanje porabe energije je najučinkovitejše sredstvo za zmanjšanje stroškov razsoljevanja morske vode.


Čas objave: november 10-2020